Shitje

Në webin tonë gjeni okazione PËR SHITJE!

Ju mirëpresim për informacione,

Provë në rrugë

kontroll nga ju

njihuni me historikun e mjetit

Për lehtësi çmimet janë në Euro por shitjet realizohen në çdo monedhë e me çdo qytet apo shtet ku blerësi dëshëron ta rirregjistrojë automjetin. Te ALBARENT gjeni komoditet, transparencë e komunikim miqësor.

 Automjetet shiten të kontrolluara dhe me historik shërbimesh e qeraje. ALBARENT garanton që prej themelimit në vitin 2009 seriozitet dhe çdo detyrim të shlyer e asnjë problem dokumentacioni e origjine - Flota jonë ka kryesisht automjete të blera të reja në konçesionarë. Çmimet e afishuara përfshijnë TVSH dhe janë për blerje e pagesë të menjëhershme. Për rastet kur blerësi kërkon skemë pagese me këste, me muaj apo vite, aplikohen tarifa interesi mujore. Marrveshja është subjekt dakordësimi.

Kontakto - Operatorët e ALBARENT

Olsi Xhelili: 0686046902
Blerina Mema: 0682049911
Aurora Gurra: 0682042211
E-mail: info@albarent.al